Specialisaties

Algemene revalidatie

Algemene revalidatie

sport revalidatie

Sportrevalidatie

manuele therapie

Manuele therapie

lymfodrainage ad modum vodder

Lymfedrainage Ad Modum Vodder

dry needling

Dry needling

pre post natale kinetherapie

Pre- en postnatale kinetherapie

baby massage

Babymassage

autogene drainage

Autogene drainage

Algemene revalidatie

Kinesitherapie is een specifiek beroep met een breed profiel. De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen, en daarmee gepaard, van leven. Dit is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij zich bevinden.

De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen en te behouden. Er is ook aandacht voor de maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen zoals preventie en het belang van gezond en verantwoord bewegen.

De kinesitherapeut levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en verhoogt de kwaliteit van het leven van patiënten met acute en chronische klachten.

Algemeen mogen wij stellen dat de kinesitherapie, vandaag binnen de gezondheidszorg, een belangrijke bijdrage levert in de kostenbeperking voor ziekten en arbeidsongeschiktheid.

Het besef van een goed multidisciplinair overleg dringt zich meer en meer op. Binnen de zorgverlening hebben artsen en kinesitherapeuten ieder hun eigen benaderingswijze waardoor de medische en de kinesitherapeutische zorg elkaar aanvullen. Volgens de wettelijke bepalingen werkt de kinesitherapeut vandaag nog steeds op basis van een medisch voorschrift.

Sportrevalidatie

U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been. Desnoods met een alternatief trainingsschema. Vraag dan uw huisarts of specialist om een verwijzing naar een sportkinesitherapeut.

Een sportkinesitherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw revalidatie en anderzijds op de sport die u beoefent. Zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, proprioceptie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken

Uw sportkinesitherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparaten, mobiliserende technieken en kinesiotaping. Zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt terugkomen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Zij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker kan samenwerken met een specialist die u als sporter benadert.

Lymfedrainage Ad Modum Vodder

Lymfedrainage is een behandeling die het lymfestelsel stimuleert. Het doel van lymfedrainage is overtollig lymfevocht beter en sneller af te voeren. Hierdoor kunnen heel wat gezondheidsproblemen worden aangepakt.

Het menselijk lichaam bestaat namelijk voor bijna 80% uit vocht. Dit bevindt zich in lichaamscellen, lymfebanen, hersenbanen en bloedbanen. De taak van dit vocht is onder andere de afvalstoffen uit je lichaam verwijderen en zo zorgen voor een beter afweersysteem.

Deze lymfedrainage is een natuurlijke functie in je lichaam. Door stress, ziekte of trauma kan het echter zijn dat er onvoldoende doorstroming plaatsvindt en dat er een vochtophoping, of oedeem, ontstaat.

Een kinesitherapeut stimuleert via lymfedrainage de vochtdoorstroming en verwijdert de vochtophopingen in je lichaam. Het resultaat is o.a. een goede immuniteit, minder stress en een betere hormoonbalans.

Manuele therapie

Het doel van de postgraduaatopleiding is een gespecialiseerde kinesitherapeut in het domein van het. neuromusculoskeletale stelsel op te leiden. De noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden uit zowel de sportkinesitherapie als de manuele therapie komen op een geïntegreerde en praktijk gerelateerde manier aan bod.

Manuele therapie omvat een brede en diepgaande specialisatie binnen het bewegingsstelsel. Er is specifieke aandacht voor gevorderde en aanvullende onderzoeks- én behandeltechnieken binnen articulaire, neurogene en musculaire functiestoornissen, inclusief de manipulaties.

De werkzaamheden van de manueel therapeut zijn gekenmerkt door een grote complexiteit op verschillende vlakken: • De manueel therapeutische diagnostiek is van een grote complexiteit. Enerzijds gezien het breed klinisch denkkader waarbinnen het klinische redeneerproces plaatsvindt. Vanuit een grondig en gedetailleerd klinisch onderzoek van de patiënt worden de gevonden neuromusculoskeletale disfuncties geïnterpreteerd rekening houdend met de medische gegevens, kennis van weefselmechanismen, pijnmechanismen en psychosociale factoren. Anderzijds zijn er ook complexere vaardigheden vereist om het manueel therapeutisch onderzoek ten volle te kunnen uitvoeren waaronder de segmentale diagnostiek, toegevoegd neurologisch en neurodynamisch onderzoek, myofasciale testprocedures en motorische controle testen in het kader van disfunctiepatronen.
 • De therapeutische vaardigheden zijn technisch van een hoog niveau en vragen bijkomende ervaring, kennis en inzicht om dit te kunnen transfereren naar diverse patiëntensituaties. Een flexibele keuze en aanpassing van technieken en uitvoeringsmodaliteiten in functie van de specifieke noden en beperkingen van de actuele toestand van de patiënt is van groot belang om een goed therapieresultaat te verkrijgen en dit vraagt bijkomende vaardigheden.
 • De manueel therapeut krijgt frequent te maken met complexe neuromusculoskeletale disfuncties die enkel via een aanpak vanuit een breed klinische denkkader optimaal te behandelen zijn. Bij een complexe problematiek is er ook regelmatig een goede samenwerking met andere gezondheidswerkers nodig.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

 • Hoofd- en nekpijn
 • Nek- en schouderklachten (eventueel uitstralend naar de arm of vingers)
 • Lage rugklachten / bekkenklachten
 • Heup- en/of knieklachten
 • Bepaalde vormen van duizeligheid

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode in de kinesitherapie die wordt ingezet bij pijnlijke of gespannen spieren. Tijdens de kinesessies wordt gebruikgemaakt van een dunne, steriele naald waarmee verhardingen (= triggerpoint) in de spieren snel en doeltreffend worden aangepakt. Zo kunnen jouw spieren terug langdurig ontspannen

Triggerpoints of spierknopen liggen vaak aan de oorzaak van klachten zoals bewegingsbeperkingen, stijfheid of pijnklachten. Triggerpoints kunnen o.a. ontstaan door stress, overbelasting, verwondingen, enz. Ze veroorzaken niet alleen spierpijn, maar kunnen ook aan de oorzaak liggen van pijn of klachten op andere plaatsen in het lichaam:

 • Pijnlijke gewrichten
 • Krachtverlies in de betrokken spieren
 • Bewegingsbeperkingen
 • Tintelingen in armen of benen
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • ...

Tijdens de behandeling gaan we op zoek naar de triggerpoints die mogelijk aan de oorzaak van je klachten liggen. Door één of meerdere spieren aan te prikken wordt de spanning die opgestapeld zit in de spieren ontladen en kan de spier terug ontspannen. Om triggerpoints langdurig uit te schakelen zijn meestal meerdere sessies nodig. Tijdens het aanprikken van de spier kan je een kort schokje of een lichte samentrekking van de spier voelen. Dat is normaal en niet schadelijk. Daarna zal de spier zich ontspannen.

Na de behandeling kunnen je spieren gevoelig of stijf aanvoelen. Dit is vooral het geval tijdens de eerste uren na de kinesessie. Na een goede nachtrust en voldoende drinken na de behandeling is dit meestal al een stuk beter.

Pre- en postnatale kinetherapie

Prenatale kinesitherapie heeft als doel om aanstaande mama’s optimaal voor te bereiden op de bevalling. Dit houdt in: bekkenbodemoefeningen, ademhalingsoefeningen, aanleren van houdingen om te weeën op te vangen en perstechnieken. Aan uw partner worden massagetechnieken aangeleerd.

Postnatale kinesitherapie wordt aangeboden aan jonge mama’s die terug in vorm willen geraken. Er wordt gewerkt met oefenschema’s met focus op de bekkenbodem-,rug- en buikspieren. Uw baby’tje mag altijd meekomen.

Babymassage

Babymassage wordt aangeleerd aan de ouder, om zo de band met jullie kind te versterken. Je baby kalmeert en ontspant, en de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Er worden ook technieken aangeleerd om de buikkrampjes te verlichten. Tijdens de behandeling mogen er altijd foto’s en filmpjes gemaakt worden, zodat u thuis de technieken optimaal kan gebruiken.

Autogene drainage

Wat is (geassisteerde) autogene drainage en wie komt hiervoor in aanmerking?

Voor de behandeling van luchtwegaandoeningen bij kinderen bestaan er veel verschillende technieken, welke echter niet allemaal even efficiënt zijn. Het is bovendien noodzakelijk om de condities aan te passen aan de individuele toestand van het kind. Vroeger werden technieken als tapotage en mechanische vibratie toegepast. Deze technieken gaan ervan uit dat de opgewekte trillingen het slijm (mucus) van de luchtwegwand kunnen losmaken.

Externe trillingen worden door omliggende weefsels echter opgeslorpt en komen niet toe tot in de luchtwegwand waar het mucus zich bevindt. Deze technieken worden dus zelden nog uitgevoerd omdat ze slechts een zeer gering effect tonen en het nut van deze interventie niet is bewezen. Bij baby’s en zuigelingen worden nu technieken gebruikt op basis van thoraxaandrukkingen en bouncing binnen de autogene drainage. Autogene drainage kan hulp bieden bij kinderen met obstructieve en restrictieve aandoeningen met hypersecretie problemen.

Wanneer het kind niet coöperatief is (bvb. bij baby’s) zal er geassisteerde autogene drainage aangeboden worden. (Geassisteerde) autogene drainage is een respiratoire drainagetechniek waarbij men op een gecontroleerd niveau gaat in-en uitademen. Door op specifieke longvolumes te gaan ademhalen en dit gradueel op te bouwen, ontstaan er drukverschillen binnen de luchtwegen, welke resulteren in de mobilisatie van de slijmsecreties naar boven toe.

Omdat baby’s en zuigelingen nog niet in staat zijn zelf hun ademhaling bewust te gaan controleren, zal de therapeut assisteren met behulp van zachte thoraxaandrukkingen. Door te voelen en gericht te luisteren naar de ademhaling van het kind, kan de therapeut het longvolume waarop het kind ademt gaan aanpassen naar gelang de plaats waar de secreties zich bevinden.

De druk die wordt uitgeoefend gebeurt geleidelijk aan en volgt de anatomische beweging van de thorax tijdens de ademhaling. Bouncing is het zacht ritmisch op en neer bewegen op een fysiobal. De therapeut zit hierbij op de bal en neemt de baby of zuigeling op de schoot. Deze techniek heeft een relaxerend effect en versterkt tijdens de neerwaartse beweging de expiratoire stroomsnelheid, waardoor de wrijvingskrachten die nodig zijn om het mucus los te maken en opwaarts te mobiliseren, zullen toenemen.

Een efficiënte hoest die op het juiste moment plaats vindt, is belangrijk voor het evacueren van de slijmsecreties. Baby’s en zuigelingen, zullen na de hoest de slijmen inslikken, welke vervolgens in het spijsverteringsstelsel terecht komen en nadien langs die weg het lichaam verlaten.

edit afsluiten